W serii Biblioteka Wiadomości Statystycznych ukazały się następujące tytuły:

2020
Okładka monografii - Depopulacja. Uwarunkowania i konsekwencje

Depopulacja. Uwarunkowania i konsekwencje
Redakcja naukowa: Józefina Hrynkiewicz, Grzegorz Ślusarz

2018
Okładka monografii - Statystycy polscy. Biogramy

Statystycy polscy. Biogramy (w wersji angielskiej: Polish statisticians. Biographical notes)
Zespół redakcyjny: Mirosław Krzyśko (przewodniczący), Wojciech Adamczewski, Jan Berger, Elżbieta Gołata, Kazimierz Kruszka, Bożena Łazowska

2013
Okładka monografii - Informacja. Wiedza. Mądrość

Informacja. Wiedza. Mądrość
Bogdan Stefanowicz

2011
Okładka monografii - Statystyka publiczna w służbie samorządu terytorialnego

Statystyka publiczna w służbie samorządu terytorialnego
Redakcja naukowa: Stanisław Kamiński, Edyta Mazurek

Tom 64
Ekonometria i statystyka w procesie modelowania
2010
Okładka monografii -  Procesy metropolizacyjne w teorii naukowej i praktyce

Procesy metropolizacyjne w teorii naukowej i praktyce
Redakcja naukowa: Czesław Domański, Teresa Śmiłowska

Tom 62
Statystyka małych obszarów
2008
Tom 60
Statystyka publiczna w procesie integracji europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem problemów obszarów transgranicznych
Tom 59
Jubileusz 90-lecia Głównego Urzędu Statystycznego 1918–2008
Tom 58
Statystyka publiczna jedną z podstaw samorządności w państwie demokratycznym
Okładka monografii - Statystyka społeczna, dokonania, szanse, perspektywy

Statystyka społeczna, dokonania, szanse, perspektywy
Redakcja naukowa: Krzysztof Jakóbik

Okładka monografii - Statystyka wczoraj, dziś i jutro

Statystyka wczoraj, dziś i jutro
Opracowanie redakcyjne: Anatol Kula

2007
Tom 55
Inwestowanie w kapitał ludzki
1997
Okładka monografii - Przesłanki i wyniki prognozy ludności do 2050 roku

Przesłanki i wyniki prognozy ludności do 2050 r.
Opracowanie redakcyjne: Stanisław Jońca

Okładka monografii - Rachunek satelitarny turystyki

Rachunek satelitarny turystyki
Opracowanie redakcyjne: Stanisław Jońca

1996
Okładka monografii - Turystyka w statystyce wielkich aglomeracji

Turystyka w statystyce wielkich aglomeracji
Opracowanie redakcyjne: Stanisław Jońca

Tom 50
Ochrona danych w systemie informacyjnym statystyki publicznej
1995
Okładka monografii - 130 lat statystyki Warszawy 1864–1994

130 lat statystyki Warszawy 1864–1994
Opracowanie redakcyjne: Stanisław Jońca

Tom 48
Przepisy prawne w statystyce
Tom 47
Podstawowe zasady statystyk oficjalnych oraz ich prawnych i etycznych aspektów w krajach w okresie przejściowym
Okładka monografii - Statystyka regionalna

Statystyka regionalna
Opracowanie redakcyjne: Stanisław Jońca

1994
Tom 44
Rozwój metodologii badań statystycznych w Polsce
Okładka monografii - Wyzwania polskiej statystyki

Wyzwania polskiej statystyki
Opracowanie redakcyjne: Stanisław Jońca

Okładka monografii - Rozwój myśli i instytucji statystycznych na ziemiach polskich

Rozwój myśli i instytucji statystycznych na ziemiach polskich
Opracowanie redakcyjne: Stanisław Jońca

1991
Okładka monografii -  Wskaźniki społeczne

Wskaźniki społeczne
Opracowanie redakcyjne: Stanisław Jońca

Okładka monografii - Jakość życia i warunki bytu

Jakość życia i warunki bytu
Opracowanie merytoryczne: Wiesław Łagodziński

Tom 39
Zarys metody reprezentacyjnej
1990
Tom 38
Statystyczne metody badania cen
Okładka monografii - Badanie budżetu czasu ludności

Badanie budżetu czasu ludności
Opracowanie merytoryczne: Wiesław Łagodziński

1989
Tom 36
Problemy badań statystycznych metodą reprezentacyjną
1987
Tom 34
Problemy integracji statystycznych badań gospodarstw domowych
1983
Okładka monografii - Problemy demograficzne województwa lubelskiego

Problemy demograficzne województwa lubelskiego
Opracowanie merytoryczne: Władysław Kondrat

1981
1979
Tom 31
Statystyka i ekonometria w Polsce Ludowej (wyd. drugie – zmienione)
1978
Okładka monografii - Narodowy Spis Powszechny 7 grudnia 1978 r. Metodologia i organizacja

Narodowy Spis Powszechny 7 grudnia 1978 r. Metodologia i organizacja
Prace redakcyjne: zespół pracowników Biura Spisów GUS pod kierownictwem Teresy Dłuskiej

Okładka monografii - Rola młodzieży w życiu społeczno-gospodarczym kraju

Rola młodzieży w życiu społeczno-gospodarczym kraju
Opracowanie merytoryczne: Władysław Kondrat

1976
Okładka monografii - Zagadnienia metodologiczne statystyki społeczno-demograficznej

Zagadnienia metodologiczne statystyki społeczno-demograficznej
Opracowanie merytoryczne: Władysław Kondrat

Okładka monografii - Statystyka i ekonometria w Polsce Ludowej

Statystyka i ekonometria w Polsce Ludowej
Opracowanie redakcyjne: Teresa Klimkiewicz-Łazor, Halina Kułakowska

1974
Okładka monografii - Aktualne problemy demograficzne kraju

Aktualne problemy demograficzne kraju
Opracowanie merytoryczne: Władysław Kondrat

Okładka monografii - Problemy mierników poziomu życia ludności

Problemy mierników poziomu życia ludności
Opracowanie redakcyjne: Halina Cieślak, Krystyna Jacek

1973
Okładka monografii - Rozwój regionalny Polski w świetle badania dochodu narodowego

Rozwój regionalny Polski w świetle badania dochodu narodowego
Opracowanie redakcyjne: Halina Cieślak, Zygmunt Peuker

Okładka monografii - Stan i perspektywy rozwoju statystyki w Polsce

Stan i perspektywy rozwoju statystyki w Polsce
Opracowanie redakcyjne: Halina Cieślak, Janusz Jagielski, Teresa Klimkiewicz-Łazor

Okładka monografii - Podstawowe problemy rozwoju statystyki regionalnej

Podstawowe problemy rozwoju statystyki regionalnej
Opracowanie redakcyjne: Zbigniew Gontarski, Adam Mijakowski

1972
Okładka monografii - Problemy demograficzne województwa zielonogórskiego

Problemy demograficzne województwa zielonogórskiego
Prace redakcyjne: Halina Cieślak, Teresa Klimkiewicz-Łazor, Władysław Kondrat

Tom 18
Okładka monografii - Eksperymentalne badania budżetów rodzinnych metodą rotacyjną

Eksperymentalne badania budżetów rodzinnych metodą rotacyjną
Opracowanie redakcyjne: Urszula Kaszubska, Jan Kordos, Jadwiga Rybacka

Okładka monografii - Aktualne problemy statystyki państwowej

Aktualne problemy statystyki państwowej
Opracowanie redakcyjne: Danuta Ufnal

1971
Okładka monografii - Rola i zadania statystyki państwowej w planowaniu i zarządzaniu gospodarką narodową w krajach RWPG

Rola i zadania statystyki państwowej w planowaniu i zarządzaniu gospodarką narodową w krajach RWPG
Opracowanie redakcyjne: Gabriel Rupiński, Jadwiga Rybacka, Zygmunt Peuker

Okładka monografii - Wybrane problemy metodologiczne badań reprezentacyjnych

Wybrane problemy metodologiczne badań reprezentacyjnych
Opracowanie redakcyjne: Jan Kordos, Jolanta Pawłowska, Jadwiga Rybacka

Okładka monografii - Badania statystyczne metodą reprezentacyjną w krajach socjalistycznych

Badania statystyczne metodą reprezentacyjną w krajach socjalistycznych
Prace redakcyjne: Jan Kordos, Jolanta Pawłowska, Jadwiga Rybacka

1970
Okładka monografii - Aktualne problemy statystyki regionalnej w krajach europejskich

Aktualne problemy statystyki regionalnej w krajach europejskich
Opracowanie redakcyjne: Marian Klimczyk (kier.), Halina Cieślak, Zbigniew Gontarski, Janusz Jagielski, Joanna Kikolska-Lesiak, Adam Mijakowski

Okładka monografii - Wybrane problemy prognoz statystycznych

Wybrane problemy prognoz statystycznych
Prace redakcyjne: Izabella Kudrycka, Andrzej Romejko, Jadwiga Rybacka

Okładka monografii - Założenia programowe i organizacyjne Narodowego Spisu Powszechnego w 1970 r.

Założenia programowe i organizacyjne Narodowego Spisu Powszechnego w 1970 r.
Prace redakcyjne pod kierunkiem Czesława Kozłowskiego

1969
Okładka monografii - Mierniki rozwoju regionów

Mierniki rozwoju regionów
Opracowanie redakcyjne: Zbigniew Gontarski, Marian Klimczyk, Joanna Kikolska-Lesiak

Okładka monografii - Problemy demograficzne Kielecczyzny

Problemy demograficzne Kielecczyzny
Prace redakcyjne: Janina Aleksińska

Tom 7
Zastosowanie metod matematycznych w statystyce
Okładka monografii - Problemy demograficzne Ziem Zachodnich i Północnych PRL

Problemy demograficzne Ziem Zachodnich i Północnych PRL
Prace redakcyjne: Janina Aleksińska, Joanna Górska, Władysław Turczyński

1968
Okładka monografii -Bilanse gospodarki narodowej

Bilanse gospodarki narodowej
Opracowanie redakcyjne: Benedykt Askanas, Krystyna Gądek

1967
Okładka monografii - Problemy demograficzne Polski Ludowej

Problemy demograficzne Polski Ludowej
Prace redakcyjne: Zbigniew Smoliński

Okładka monografii - Statystyka regionalna. Aktualny stan i problemy rozwoju

Statystyka regionalna. Aktualny stan i problemy rozwoju
Opracowanie redakcyjne: Krzysztof Koziczyński, Janusz Lenartowicz, Adam Mijakowski

Okładka monografii -  Zagadnienia statystyki rolniczej

Zagadnienia statystyki rolniczej
Opracowanie redakcyjne: Lucyna Kociszewska, Krzysztof Koziczyński, Krystyna Święs

Okładka monografii -  Wybrane problemy statystyki w Polsce

Wybrane problemy statystyki w Polsce
Opracowanie redakcyjne: Halina Cieślak, Krzysztof Koziczyński, Jadwiga Rybacka