Okładka monografii - Statystyka regionalna. Aktualny stan i problemy rozwoju

Statystyka regionalna. Aktualny stan i problemy rozwoju
Opracowanie redakcyjne: Krzysztof Koziczyński, Janusz Lenartowicz, Adam Mijakowski

Biblioteka Wiadomości Statystycznych, tom 3
Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 1967

O książce

W drugiej połowie lat 60. XX w. planowanie przestrzenne i zarządzanie gospodarką, a także postępy naukowe w socjologii, urbanistyce i innych dziedzinach, przekładały się na rosnące zapotrzebowanie na informacje statystyczne w układach regionalnych. Potrzeba dostępu do danych w przekroju przestrzennym dotyczyła zwłaszcza kwestii aktualnych i przyszłościowych, koniecznych do właściwego planowania bieżącego i perspektywicznego. W związku z tym Główny Urząd Statystyczny systematycznie rozwijał statystykę regionalną w ujęciach administracyjnego podziału kraju i regionów ekonomicznych, jak również podziałów specjalistycznych (np. na okręgi kolejowe czy energetyczne). Wymagało to też stworzenia całościowego systemu statystyki regionalnej – w tym systemu wskaźników i bilansów regionalnych oraz odrębnych metod badawczych – cechującego się operatywnością, efektywnością badań i elastycznością.

W celu przedyskutowania tych kwestii oraz wymiany myśli i doświadczeń GUS zorganizował konferencję poświęconą problemom stanu i perspektyw statystyki regionalnej. Wydarzenie 26 i 27 czerwca 1967 r. zgromadziło przedstawicieli nauki, praktyków planowania przestrzennego i gospodarczego oraz statystyków, w tym gości z Czechosłowackiego Urzędu Statystycznego. Materiał pokonferencyjny ukazał się w tomie 3 serii Biblioteka Wiadomości Statystycznych Statystyka regionalna. Aktualny stan i problemy rozwoju.

W pierwszej części monografii zamieszczono referaty konferencyjne; na drugą złożyły się głosy w dyskusji oraz wypowiedzi nadesłane. Słowo wstępne oraz podsumowanie wygłosił prezes GUS doc. dr. Wincenty Kawalec. Opracowaniem redakcyjnym tomu zajęli się Krzysztof Koziczyński, Janusz Lenartowicz i Adam Mijakowski.