Okładka monografii - Statystyka i ekonometria w Polsce Ludowej

Statystyka i ekonometria w Polsce Ludowej
Opracowanie redakcyjne: Teresa Klimkiewicz-Łazor, Halina Kułakowska

Biblioteka Wiadomości Statystycznych, tom 25
Komitet Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 1976

O książce

W trzydziestolecie Polski Ludowej Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN postanowił przeprowadzić syntetyczną ocenę powojennych przemian statystyki i ekonometrii w Polsce. W ocenie uwzględniono cztery obszary tematyczne: statystykę państwową, statystykę ekonomiczną, statystykę społeczną oraz statystykę matematyczną i ekonometrię. Każdy z nich został opracowany zarówno od strony teorii, jak i praktyki statystycznej. Świadomie pominięto zagadnienia demograficzne oraz organizacji przetwarzania danych – te pierwsze leżały w zakresie kompetencji Komitetu Nauk Demograficznych PAN, drugie dopiero od 1975 r. stały się przedmiotem zainteresowań Komitetu Statystyki i Ekonometrii.

Dzięki współpracy KSiE PAN z Głównym Urzędem Statystycznym cztery opracowania poświęcone wymienionym wyżej tematom złożyły się na tom 25 serii Biblioteka Wiadomości Statystycznych Statystyka i ekonometria w Polsce Ludowej. W publikacji przedstawiono całokształt problematyki statystyki i ekonometrii, zarówno pod względem badań prowadzonych w jednostkach naukowych, jak i tych realizowanych przez statystykę publiczną (przede wszystkim GUS). W ten sposób powstała monografia atrakcyjna zarówno dla środowisk akademickich, jak i pracowników instytucji statystycznych i planistycznych w PRL.

Przedstawieniem poszczególnych tematów zajęli się: prof. dr hab. Stanisław Kuziński z GUS (statystyka państwowa), prof. dr hab. Mirosław Krzysztofiak z Uniwersytetu Gdańskiego (statystyka ekonomiczna), prof. dr hab. Andrzej Luszniewicz z Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (statystyka społeczna) oraz prof. dr hab. Zdzisław Hellwig, dr Aleksandra Kania-Gospodarowicz i dr Andrzej Gospodarowicz z Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (statystyka matematyczna i ekonometria). Materiały zostały poprzedzone krótką przedmową. Opracowanie redakcyjne wykonali: Teresa Klimkiewicz-Łazor i Halina Kułakowska oraz Elżbieta Barańska jako redaktor techniczny.