Okładka monografii - Przesłanki i wyniki prognozy ludności do 2050 roku

Przesłanki i wyniki prognozy ludności do 2050 roku
Opracowanie redakcyjne: Stanisław Jońca

Biblioteka Wiadomości Statystycznych, tom 53
Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 1997

O książce

Tom 53 Biblioteki Wiadomości Statystycznych omawia proces opracowywania oficjalnej prognozy ludności na lata 1995–2020 oraz przebieg poprzedzających go prac konstrukcyjnych. Początek tych prac sięga 1994 r., w którym załamały się dotychczasowe tendencje demograficzne; na początku 1995 r. przygotowano wstępne założenia prognozy ludności, a następnie stworzono kolejno pięć wariantów rozwoju procesów ludnościowych w Polsce.

W niniejszym tomie zostały zebrane dyskusje i przemyślenia, które towarzyszyły pracom nad prognozą. Na treść książki składają się także materiały z dwóch wydarzeń: wspólnego posiedzenia Rządowej Rady Ludnościowej, Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk i Naukowej Rady Statystycznej Głównego Urzędu Statystycznego z września 1995 r. oraz seminarium „Perspektywy demograficzne Polski”, zorganizowanego przez GUS i Polskie Towarzystwo Demograficzne w czerwcu 1996 r. Spotkania dotyczyły odpowiednio założeń do prognozy ludności oraz sytuacji demograficznej Polski na tle wybranych innych krajów. Całość uzupełniają artykuły na temat problemów siły roboczej do 2020 r. i studialnej projekcji ludności Polski do 2050 r.

Publikacja stanowiła uzupełnienie opracowania Prognoza ludności według województw na lata 1996–2020, również z 1997 r. Opracowanie redakcyjne tomu 53 BWS wykonał Stanisław Jońca, zaś redakcję techniczną – Zofia Wapniarek.