Okładka monografii - Wskaźniki społeczne

Wskaźniki społeczne
Opracowanie redakcyjne: Stanisław Jońca

Biblioteka Wiadomości Statystycznych, tom 41
Główny Urząd Statystyczny, Polskie Towarzystwo Statystyczne, Warszawa 1991

O książce

Tematyka wskaźników społecznych budzi w Polsce żywe zainteresowanie od drugiej połowy lat 60. XX w. Liczne opracowania dotyczyły wskaźników regionalnych oraz wskaźników przygotowywanych na potrzeby planowania społecznego. Prace badawcze nad wskaźnikami społecznymi długo nie były jednak zintegrowane w jednym systemie diagnozowania sytuacji społecznej. Niespójność metodologiczna i brak unifikacji rozwiązań krajowych z klasyfikacjami i definicjami międzynarodowymi stały się kwestią szczególnie palącą u progu lat 90. XX w., w związku z głębokimi przeobrażeniami społeczno-gospodarczymi w Polsce.

Ten stan rzeczy stał się punktem wyjścia organizacji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Wskaźniki społeczne” zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Statystyczne 8 i 9 października 1990 r. w ramach Centralnego Programu Badań Podstawowych „Polityka społeczna w Polsce” koordynowanego przez Instytut Polityki Społecznej UW. Do najważniejszych zagadnień należały: wskaźniki społeczne w praktyce międzynarodowej, wskaźniki społeczne w Polsce w ujęciu ewolucyjnym, praktyczne propozycje systemu wskaźników do badań społecznych w Polsce wraz ze źródłami danych, a także zastosowanie systemu wskaźników społecznych do badań statystyki społecznej i analiz społeczno-gospodarczych. Większość referatów konferencyjnych znalazła się w tomie 41 serii Biblioteka Wiadomości Statystycznych zatytułowanym Wskaźniki społeczne.

Materiały w tomie zostały podzielone na część podstawową i aneks o charakterze przyczynkarskim. Przedmową tom opatrzył prezes PTS Jan Kordos. Za opracowanie redakcyjne odpowiadał Stanisław Jońca, a za redakcję techniczną – Zbigniew Karpiński.