Okładka monografii - Statystyka społeczna – dokonania, szanse, perspektywy

Statystyka społeczna – dokonania, szanse, perspektywy
Redakcja naukowa: Krzysztof Jakóbik

Biblioteka Wiadomości Statystycznych, tom 57
Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2008

O książce

Statystyczne badania społeczne, ich kierunki i metodologia, dotychczasowe dokonania oraz wyzwania związane z zaspokajaniem potrzeb informacyjnych państwa i społeczeństwa, były przedmiotem konferencji naukowej „Statystyka społeczna – dokonania – szanse – perspektywy”, która odbyła się między 28 a 30 stycznia 2008 r. w Krakowie. Konferencja zainaugurowała obchody 90-lecia Głównego Urzędu Statystycznego, a patronatem objął ją prezes GUS prof. dr hab. Józef Oleński. 57 tom serii Biblioteka Wiadomości Statystycznych przedstawia referaty wygłoszone podczas tego wydarzenia.

Zakres tematyczny referatów obejmował zagadnienia takie jak ubóstwo i nierówności, uwarunkowania sytuacji materialnej gospodarstw domowych, zdrowie publiczne, rozwój społeczności lokalnych i organizacji pozarządowych, a także prognozy zmian społeczno-demograficznych i opracowania historyczne.

Tom został podzielony na cztery części: pierwszą – historyczną, drugą – dotyczącą perspektyw i wyzwań statystyki społecznej, trzecią – poświęconą problemom metodologicznym i ostatnią, w której poruszane były kwestie warunków życia, demografii i polityki społecznej. Przedmową monografię opatrzył prezes Oleński. Redakcję naukową wykonał Krzysztof Jakóbik, a opracowanie redakcyjne – Anatol Kula.