Biblioteka Wiadomości Statystycznych to seria recenzowanych monografii naukowych publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny. Od 1967 r. w serii ukazało się kilkadziesiąt opracowań dotyczących m.in. metodologii badań statystycznych, zastosowań statystyki i ekonometrii, rozwoju systemu informacyjnego statystki publicznej oraz historii statystyki i instytucji statystycznych.

Główny Urząd Statystyczny jest wydawcą sklasyfikowanym w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe ogłoszonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Najnowszy tom:

Okładka monografii - Nowoczesne technologie i nowe źródła danych w pomiarze inflacji

Tom 70

Nowoczesne technologie i nowe źródła danych w pomiarze inflacji
Redakcja naukowa: Jacek Białek, Mieczysław Kłopotek, Tomasz Panek

Poprzednie tomy:

Tom 68

Depopulacja. Uwarunkowania i konsekwencje
Redakcja naukowa: Józefina Hrynkiewicz, Grzegorz Ślusarz