Okładka monografii - Tematyka i organizacja spisów powszechnych w Polsce

Tematyka i organizacja spisów powszechnych w Polsce
Opracowanie: Regina Olszewska

Biblioteka Wiadomości Statystycznych, tom 32
Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 1981

O książce

Publikacja przedstawia historię spisów powszechnych prowadzonych w Polsce zarówno przed wojną, jak i po niej: od spisu z 1921 r., poprzez powszechny spis sumaryczny tuż po wojnie (z 1946 r.), po nieco przyspieszony względem poprzednich spis powszechny z 1978 r. Kolejne spisy przedstawione zostały pod względem koncepcji merytorycznej – tematyki i zakresu informacji gromadzonych poprzez kwestionariusze spisowe – jak również od strony organizacyjnej: układania kwestionariuszy i porządkowania nazewnictwa ulic i numeracji nieruchomości, wytyczania obwodów spisowych, szkolenia rachmistrzów oraz koordynacji całego przedsięwzięcia. Dzięki temu można przyjrzeć się zmianom zachodzącym w kolejnych dekadach XX stulecia w zakresie tematycznym i sposobach organizacji tego ogromnego badania statystycznego.

Poszczególne rozdziały omawiają przebieg kolejnych spisów na każdym etapie, od wstępnych przygotowań po zbieranie danych. Dodatkowo w opracowaniu zamieszczone zostały podstawowe formularze spisowe, dzięki czemu można samodzielnie sprawdzić, jakim zmianom ulegał zakres tematyczny badania. Zebranie materiałów ze spisów powszechnych z większej części XX w. pozwala zobaczyć jak w soczewce, jak skomplikowane jest to przedsięwzięcie pod względem zarówno organizacyjnym, jak i merytorycznym.

Tom został opracowany przez Reginę Olszewską, starszą specjalistkę w Biurze Spisów GUS, pod merytoryczną opieką wicedyrektorki Biura Spisów - Teresy Dłuskiej.