Okładka monografii - Eksperymentalne badania budżetów rodzinnych metodą rotacyjną

Eksperymentalne badania budżetów rodzinnych metodą rotacyjną
Prace redakcyjne: Urszula Kaszubska, Jan Kordos, Jadwiga Rybacka

Biblioteka Wiadomości Statystycznych, tom 18
Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 1972

O książce

Badanie budżetów rodzinnych zajmowało szczególne miejsce wśród prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny badań warunków bytu ludności. W 1967 r. rozpoczęto pracę nad zwiększeniem efektywności tych badań, obejmujące zarówno zagadnienia teoretyczne, jak i praktyczne. W dwóch następnych latach GUS przeprowadził dwa eksperymentalne badania budżetów rodzinnych: w przekroju działowo-gałęziowym i terytorialnym. Wyniki prac badawczych zostały przedstawione w referatach i koreferatach, wygłoszonych podczas seminarium naukowego poświęconego możliwościom zastosowania metody rotacyjnej w badaniach budżetów rodzinnych w Polsce. Seminarium odbyło się 28 i 29 kwietnia 1971 r. w GUS z udziałem przedstawicieli urzędu, uczelni wyższych, instytutów naukowo-badawczych oraz jednostek wykorzystujących wyniki badań.

Zapisy wystąpień oraz towarzyszącej im żywej dyskusji złożyły się na tom 18 serii Biblioteka Wiadomości Statystycznych Eksperymentalne badania budżetów rodzinnych metodą rotacyjną. W pierwszej części publikacji znalazły się referaty opracowane na podstawie eksperymentalnych prac badawczych. Część drugą stanowią towarzyszące im koreferaty. W ostatniej, trzeciej części zamieszczono wypowiedzi w dyskusji. Podsumowanie autorstwa wiceprezesa GUS Adama Machnowskiego zamyka publikację. Prace redakcyjne wykonali Urszula Kaszubska, Jan Kordos i Jadwiga Rybacka oraz Jadwiga Madej jako redaktor techniczny.