Okładka monografii - Problemy mierników poziomu życia ludności

Problemy mierników poziomu życia ludności
Opracowanie redakcyjne: Halina Cieślak, Krystyna Jacek

Biblioteka Wiadomości Statystycznych, tom 23
Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 1974

O książce

W tomie 23 serii Biblioteka Wiadomości Statystycznych została poruszona kwestia mierników poziomu życia. Jej kontekstem były szersze rozważania metodologiczne oraz konstrukcja narzędzi badawczych statystyki społecznej. Zadanie wypracowania rzetelnych i precyzyjnych mierników poziomu życia miało na celu doskonalenie oceny efektów działań polityki społecznej na rzecz poprawy warunków życia ludności.

Zagadnienie mierników poziomu życia ludności stało się przedmiotem konferencji zorganizowanej przez redakcję „Wiadomości Statystycznych” 26 listopada 1973 r. w Głównym Urzędzie Statystycznym. Punkt wyjścia w dyskusji stanowił referat doc. dr. Leszka Zienkowskiego Czy potrafimy mierzyć „poziom życia”?, po którym głos zabrali naukowcy zajmujący się badaniem poziomu życia oraz praktycy: statystycy i planiści.

Publikacja zawiera materiały z tej konferencji: referat i wprowadzenie do dyskusji, głosy uczestników i uczestniczek, a także – w części trzeciej – wypowiedzi nadesłane przez osoby, które nie włączyły się w dyskusję podczas wydarzenia. Odredakcyjny wstęp nakreślił redaktor naczelny „WS” dr Stanisław Róg. Za opracowanie redakcyjne tomu odpowiadali Halina Cieślak i Krystyna Jacek.