Okładka monografii - Obchody jubileuszowe 200-lecia statystyki polskiej i 75-lecia Głównego Urzędu Statystycznego

Obchody jubileuszowe 200-lecia statystyki polskiej i 75-lecia Głównego Urzędu Statystycznego
Opracowanie redakcyjne: Stanisław Jońca

Biblioteka Wiadomości Statystycznych, tom 46
Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 1995

O książce

Na początku lat 90. XX w. polska statystyka obchodziła dwie ważne rocznice: 75 lat od powstania Głównego Urzędu Statystycznego oraz 200 lat od symbolicznego początku polskiej statystyki związanego z uchwałą sejmu wielkiego z 22 czerwca 1789 r. dotyczącą przeprowadzenia ogólnokrajowego spisu ludności. W związku z rocznicami szeroko dyskutowano na temat historii i teraźniejszości, a także perspektyw na przyszłość polskiej statystyki, a materiały z konferencji jubileuszowych złożyły się na kilka tomów serii Biblioteka Wiadomości Statystycznych. Niniejszy tom stanowi podsumowanie sesji naukowo-historycznej, która odbyła się 12 lipca 1993 r. w Warszawie.

Sesja połączona była z główną uroczystością jubileuszową, w której wzięli udział przedstawiciele władz państwowych, urzędów, uczelni i instytutów badawczych, zagranicznych urzędów i organizacji statystycznych oraz innych jednostek publicznych. Zapis wystąpień z tej uroczystości znalazł się w pierwszej części publikacji. Na drugą część składają się referaty wygłoszone podczas sesji „Statystyka wczoraj, dzisiaj, jutro”. Trzecią część stanowią zebrane wspomnienia z pracy w statystyce. Tom uzupełnia kronika ważnych wydarzeń w polskiej statystyce od roku 1918 do 1994.

Publikację otwiera wprowadzenie autorstwa prezesa GUS Józefa Oleńskiego i prezesa Polskiego Towarzystwa Statystycznego Jana Kordosa. Opracowanie redakcyjne wykonał Stanisław Jońca, a redakcję techniczną – Zofia Wapniarek. Za korektę odpowiedzialni byli Teresa Chmielewska, Jolanta Dąb-Kocioł, Urszula Kazimierska, Izabela Krawczyk i Halina Kwiatkowska.