Okładka monografii - Narodowy rachunek zdrowia. Wydatki na ochronę zdrowia 1999, 2002, 2003

Alina Baran, Małgorzata Żyra
Narodowy rachunek zdrowia. Wydatki na ochronę zdrowia 1999, 2002, 2003

Biblioteka Wiadomości Statystycznych, tom 54
Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2006

O książce

Od kilkudziesięciu lat odnotowuje się wyraźny wzrost oczekiwanej długości życia człowieka w momencie urodzenia. Wiąże się z tym zwiększenie wydatków na ochronę zdrowia – stanowią one coraz większą część dochodu narodowego i PKB. W tomie 54 serii Biblioteka Wiadomości Statystycznych przedstawiono opracowaną przez OECD metodologię systemu rachunków zdrowia i opisano próby jej przystosowania do polskich warunków.

Opracowanie składa się z części opisowej i tabelarycznej. W pierwszej z nich – oprócz kwestii metodologicznych – scharakteryzowano źródła informacji i wyniki analiz dotyczących podstawowych struktur i wskaźników wydatków. W drugiej zamieszczono zestaw tablic wynikowych rachunków dotyczących wydatków na ochronę zdrowia w latach 2002 i 2003, a także dokonano porównania wyników rachunku za 2003 r. z wynikami za 1999 r. uzyskanymi w rachunku pilotażowym.

Autorki opracowania zwróciły uwagę, że przedstawione w monografii interpretacje wyników rachunków zdrowia mogą okazać się pomocne w procesie podejmowania decyzji kształtujących system opieki zdrowotnej w Polsce.

Monografię zrecenzowały: prof. dr hab. Janina Jóźwiak, dr Maria Szczur i dr Alicja Sobczak. Przedmowę napisał Tadeusz Toczyński, prezes GUS.