Okładka monografii - Wyzwania polskiej statystyki

Wyzwania polskiej statystyki
Opracowanie redakcyjne: Stanisław Jońca

Biblioteka Wiadomości Statystycznych, tom 43
Główny Urząd Statystyczny, Polskie Towarzystwo Statystyczne, Warszawa 1994

O książce

Nowa rzeczywistość polityczno-gospodarcza w Polsce początku lat 90. XX w. postawiła przed statystyką publiczną szereg pytań: o niezależność programową i metodologiczną statystyki, o dostępność danych statystycznych, o sposób reagowania na błędy i pomyłki, a także o rodzaje zastosowań danych statystycznych, w tym w środkach masowego przekazu. Do istotnych zagadnień należało też wdrażanie w statystyce ustaleń międzynarodowych, w tym rezolucji Europejskiej Komisji Gospodarczej dotyczących podstawowych zasad statystyki publicznej, jak również kwestie miejsca statystyki w strukturach państwowych oraz jej oddziaływania na świadomość społeczną.

Te i inne wyzwania statystyki publicznej w Polsce okresu przemian ustrojowych stały się przedmiotem dyskusji podczas konferencji naukowych zorganizowanych w 1993 r. z okazji 75-lecia Głównego Urzędu Statystycznego i 200-lecia polskiej statystyki. Referaty i koreferaty z warszawskiej konferencji z 29 czerwca 1993 r. zostały opublikowane w tomie 43 serii Biblioteka Wiadomości Statystycznych Wyzwania polskiej statystyki.

W skład publikacji weszło 10 referatów i koreferatów na temat m.in. systemu rachunków narodowych, badań przemian społecznych czy funkcji informatyki we współczesnej statystyce. Dołączono również zapis dyskusji konferencyjnej. Wprowadzenie napisali prezes Polskiego Towarzystwa Statystycznego Jan Kordos i prezes GUS Józef Oleński. Stanisław Jońca opracował tom pod względem merytorycznym, a Zofia Wapniarek wykonała redakcję techniczną.