Okładka monografii - Badanie budżetu czasu ludności

Badanie budżetu czasu ludności
Opracowanie merytoryczne: Wiesław Łagodziński

Biblioteka Wiadomości Statystycznych, tom 37
Główny Urząd Statystyczny, Polskie Towarzystwo Statystyczne, Warszawa 1990

O książce

Badania wykorzystania czasu przez ludność rozpowszechniły się na świecie, w tym w Polsce, w latach 60. XX w. Teoretyczne i metodologiczne zagadnienia statystycznej interpretacji danych uzyskanych z badania budżetu czasu, zmiany w potrzebach i aspiracjach dotyczących czasu wolnego na wsi i w mieście, a także międzynarodowe porównania i przybliżenie praktyki badawczej w Bułgarii, Polsce i na Węgrzech oraz koncepcje dalszych międzynarodowych badań i ustaleń metodologicznych stanowiły jedne z głównych tematów tomu 37 serii Biblioteka Wiadomości Statystycznych.

Opracowanie podsystemu wskaźników statystyki społecznej dotyczących budżetu czasu zostało ustalone na 45 posiedzeniu Stałej Komisji Statystycznej Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG) w 1986 r. W te plany włączył się Departament Badań Społecznych i Demograficznych GUS wspólnie z Polskim Towarzystwem Statystycznym (PTS) w ramach Centralnego Programu Badań Podstawowych Polityka Społeczna w PRL, czego efektem była Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Teoria i praktyka badania modeli wykorzystania czasu przez ludność” w Jabłonnej 2 września 1988 r. z udziałem przedstawicieli Bułgarii, Czechosłowacji, NRD, Węgier, Związku Radzieckiego i Polski, a także RWPG. Prezentowana publikacja stanowi pokłosie tej konferencji.

Na tom składają się referaty konferencyjne oraz dodatkowe materiały metodologiczne i informacyjne. Przedmową publikację opatrzył doc. dr hab. Jan Kordos, Dyrektor Departamentu Badań Społecznych i Demograficznych GUS oraz Prezes Rady Głównej PTS. Redakcję merytoryczną wykonał Wiesław Łagodziński.