Okładka monografii - Metodologia badań reprezentacyjnych w GUS. Prace Komisji Matematycznej

Metodologia badań reprezentacyjnych w GUS. Prace Komisji Matematycznej
Opracowanie merytoryczne: Stefan Giembicki

Biblioteka Wiadomości Statystycznych, tom 29
Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 1979

O książce

31 grudnia 1949 r. powołano Komisję Matematyczną, organ doradczy prezesa GUS w zakresie wdrażania i stosowania w praktyce metod matematyczno-statystycznych. Do jej głównych zadań należało m.in. przygotowywanie badań reprezentacyjnych, dokonywanie oceny projektów opracowywanych w różnych departamentach GUS oraz inicjowanie nowych prac badawczych i teoretycznych.

W tomie 29 serii Biblioteka Wiadomości Statystycznych zamieszczono wybrane materiały z prac Komisji w latach 1970–1979 dotyczące zagadnień związanych z zastosowaniami metody reprezentacyjnej. Pierwszy artykuł zamieszczony w monografii ma charakter podsumowujący działalność tego organu od czasu jego powstania – zawarto w nim m.in. informacje dotyczące szczególnych wydarzeń z tego okresu, np. konsultacji z prof. Jerzym Neymanem.

W publikacji zostały zamieszczone dwa rodzaje prac: artykuły przygotowane na podstawie dokumentów Komisji Matematycznej i projekty badań (oryginalne dokumenty Komisji). Autorem przedmowy do monografii jest prof. dr hab. Zbigniew Pawłowski, ówczesny przewodniczący Komisji Matematycznej. Opracowania merytorycznego tomu dokonał dr Stefan Giembicki. Prace redakcyjne wykonali Terasa Klimkiewicz-Łazor oraz Stanisław Włodarczyk (jako redaktor techniczny).