Okładka monografii - Statystyka regionalna

Statystyka regionalna
Opracowanie redakcyjne: Stanisław Jońca

Biblioteka Wiadomości Statystycznych, tom 45
Główny Urząd Statystyczny i Polskie Towarzystwo Statystyczne, Warszawa 1995

O książce

Zmiany ustrojowe, gospodarcze i społeczne zachodzące w okresie transformacji systemowej w Polsce – w tym wzrost samodzielności władz terenowych – wiązały się z nowymi zadaniami dla statystyki regionalnej. Na początku lat 90. XX wieku dane statystyczne okazały się niezbędne do tego, aby prawidłowo ocenić efekty prowadzonych działań gospodarczych, a także podjąć nowe kroki na drodze do łagodzenia dysproporcji w rozwoju poszczególnych regionów kraju.

Tom 45 serii Biblioteka Wiadomości Statystycznych stanowi zbiór referatów wygłoszonych podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej Statystyka regionalna zorganizowanej z okazji 75-lecia Głównego Urzędu Statystycznego i 200-lecia statystyki polskiej. Spotkanie odbyło się 25 i 26 października 1993 r. w Gdańsku.

Wprowadzenie do monografii napisali Józef Oleński, prezes GUS, i Jan Kordos, prezes Polskiego Towarzystwa Statystycznego. Prace redakcyjne wykonali Stanisław Jońca i Zofia Wapniarek (jako redaktorka techniczna).