Okładka monografii - Rachunek satelitarny turystyki

Rachunek satelitarny turystyki
Opracowanie redakcyjne: Stanisław Jońca

Biblioteka Wiadomości Statystycznych, tom 52
Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 1997

O książce

Turystyka od lat odgrywa kluczową rolę w rozwoju gospodarczym, społecznym i kulturalnym. U schyłku XX w. wiele państw, w tym Polska, dostrzegło potrzebę udoskonalenia badań statystycznych dotyczących turystyki i podjęło prace nad przygotowaniem rachunku satelitarnego turystyki na podstawie metodologii zalecanej przez OECD.

Tom 52 serii Biblioteka Wiadomości Statystycznych stanowi zbiór materiałów pochodzących z międzynarodowego seminarium Rachunek satelitarny turystyki zorganizowanego 3 i 4 listopada 1996 r. przez Departament Warunków Życia we współpracy z Zakładem Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN oraz Urzędem Kultury Fizycznej i Turystyki. Celem spotkania było omówienie koncepcji tego rachunku i możliwości zastosowania go w polskiej statystyce. Członkostwo w OECD i ówczesne starania o przystąpienie Polski do Unii Europejskiej zobowiązywały bowiem nasz kraj do stosowania metodologii opartej na międzynarodowych standardach.

Monografia została podzielona na dwie części. W pierwszej zamieszczono referaty dotyczące modelowych metodologii rachunku satelitarnego turystyki, a w drugiej omówiono wybrane zagadnienia z zakresu działalności turystycznej i podano dane niezbędne do przeprowadzenia rachunku satelitarnego w ramach systemu rachunków narodowych. Autorem przedmowy do publikacji jest Tadeusz Toczyński, prezes GUS, a wprowadzenie napisała Alina Baran. Stanisław Jońca opracował tom pod kątem redakcyjnym, a Zofia Wapniarek wykonała redakcję techniczną.