Okładka monografii - Rozwój myśli i instytucji statystycznych na ziemiach polskich

Rozwój myśli i instytucji statystycznych na ziemiach polskich
Opracowanie redakcyjne: Stanisław Jońca

Biblioteka Wiadomości Statystycznych, tom 42
Główny Urząd Statystyczny, Polskie Towarzystwo Statystyczne, Warszawa 1994

O książce

Początki statystyki na ziemiach polskich wiązały się z tematyką ludnościową podejmowaną w kontekście społeczeństwa i państwowości. Zagadnienia z tego zakresu były przedmiotem rozpraw Andrzeja Stanisława Kostki Załuskiego, Michała Jerzego Poniatowskiego, a na przełomie XVIII i XIX w. także Józefa Wybickiego, Stanisława Staszica oraz Fryderyka Józefa Moszyńskiego – prekursorów pisarstwa statystycznego i metod statystycznych.

Rozwój statystyki, a szczególnie jej idei i instytucji, stał się tematem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej 24 i 25 maja 1993 r. w Krakowie z okazji 75-lecia GUS i 200-lecia polskiej statystyki. Referaty z tej konferencji zostały zebrane w tomie 42 serii Biblioteka Wiadomości Statystycznych. Wśród omawianych tematów znalazły się formy organizacyjne statystyki, ich funkcja w modelach zarządzania, sylwetki osób zasłużonych dla rozwoju statystyki, osiągnięcia badawcze z zakresu demografii oraz statystyki społecznej i ekonomicznej, jak również zastosowania statystyki w nowych obszarach wiedzy.

Tom został podzielony na dwie części: rozwój myśli statystycznej i rozwój instytucji statystycznych. Wprowadzenie nakreślili prezes Polskiego Towarzystwa Statystycznego Jan Kordos oraz prezes GUS Józef Oleński. Za opracowanie redakcyjne odpowiadał Stanisław Jońca, a redakcję techniczną wykonała Zofia Wapniarek.