Okładka monografii - Wybrane problemy metodologiczne badań reprezentacyjnych

Wybrane problemy metodologiczne badań reprezentacyjnych
Opracowanie redakcyjne: Jan Kordos, Jolanta Pawłowska, Jadwiga Rybacka

Biblioteka Wiadomości Statystycznych, tom 15
Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 1971

O książce

Rosnące zapotrzebowanie na informacje statystyczne dotyczące różnych sfer życia społecznego i gospodarczego oznaczało konieczność poszukiwania jak najbardziej efektywnych metod zbierania danych. Jedną z nich była metoda reprezentacyjna, która na przełomie lat 60. i 70. XX w. znajdowała coraz szersze zastosowanie w pracach statystycznych. Jednakże aplikowanie tej metody do nowych dziedzin wiązało się z licznymi problemami metodologicznymi i organizacyjnymi. Stały się one przedmiotem tomu 15 serii Biblioteka Wiadomości Statystycznych Wybrane problemy metodologiczne badań reprezentacyjnych.

Materiały zamieszczone w tym tomie pochodzą z międzynarodowego seminarium, które odbyło się między 21 a 24 kwietnia 1970 r. w Warszawie. Jego tematyka dotyczyła możliwych zastosowań metody reprezentacyjnej w badaniach urzędów statystycznych krajów należących do Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG). Pierwsza partia materiałów pokonferencyjnych została opublikowana w tomie 14 BWS pt. Badania statystyczne metodą reprezentacyjną w krajach socjalistycznych. W niniejszym tomie znalazły się: referat podstawowy i referaty metodologiczne oraz najważniejsze głosy wygłoszone podczas dyskusji.

Przemówienie wstępne, otwierające publikację, wygłosił wiceprezes GUS dr Stanisław Róg. Opracowaniem tomu zajął się zespół z Pracowni Metod Matematycznych Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS: Jan Kordos, Jolanta Pawłowska i Jadwiga Rybacka, a Henryka Mierowska wykonała redakcję techniczną.