Okładka monografii - Problemy demograficzne Polski Ludowej

Problemy demograficzne Polski Ludowej
Prace redakcyjne: Zbigniew Smoliński

Biblioteka Wiadomości Statystycznych, tom 4
Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 1967

O książce

Przedmiotem monografii są nie tylko zmiany demograficzne zachodzące w Polsce od końca II wojny światowej do 1967 r., lecz także prognozy i przewidywania rozciągnięte aż do roku 1985, na podstawie których możliwe było tworzenie planów rozwoju społeczno-ekonomicznego. Szczególną uwagę poświęcono wyżowi demograficznemu z pierwszych lat po wojnie, który pod koniec lat sześćdziesiątych wkraczał w wiek produkcyjny, wydłużaniu się długości trwania życia oraz związanemu z tym procesowi starzenia się społeczeństwa, zmianom struktury demograficznej i społeczno-zawodowej, ruchom migracyjnym i urbanizacji, a także aktywności zawodowej ludności i bilansom siły roboczej. Problematykę demograficzną odniesiono do kwestii rozwoju gospodarczego.

Materiały zebrane w tomie pochodzą z sympozjum „Problemy demograficzne Polski Ludowej”, które odbyło się 5–7 października 1967 r. z inicjatywy Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie. Udział w sympozjum wzięło 160 osób z Polski i 19 z zagranicy. Publikacja tekstów referatów i wypowiedzi konferencyjnych miała służyć wymianie myśli i doświadczeń naukowców i praktyków demografii, a także edukacji studentów nauk społecznych.

Główną część książki tworzy 14 referatów pogrupowanych tematycznie – od przekrojowych, do najbardziej szczegółowych – oraz zapis dyskusji, na którą złożyły się wypowiedzi uczestników zagranicznych, następnie krajowych, a na koniec wypowiedzi nadesłane (bez różnicowania na kraj i zagranicę). Monografię otwiera przemówienie wstępne prezesa GUS doc. dr. Wincentego Kawalca, a kończy – słowo od przewodniczącego sympozjum prof. dr. Edwarda Rosseta oraz przemówienie końcowe prezesa GUS. Opracowanie redakcyjne wykonał Zbigniew Smoliński z pomocą Barbary Łukomskiej.