Okładka monografii - Rola młodzieży w życiu społeczno-gospodarczym kraju

Rola młodzieży w życiu społeczno-gospodarczym kraju
Opracowanie merytoryczne: Władysław Kondrat

Biblioteka Wiadomości Statystycznych, tom 27
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 1978

O książce

Powojenna Polska była krajem ludzi młodych: pod koniec lat 70. XX w. wciąż połowa ludności nie przekroczyła 28. roku życia, choć zarysowały się już zjawiska charakterystyczne dla procesu starzenia się społeczeństwa. Państwo starało się rozwijać i wykorzystywać potencjał młodzieży poprzez rozbudowę powszechnego i bezpłatnego szkolnictwa, stworzenie systemu stypendiów i zasiłków oraz otwarcie dróg awansu zawodowego i społecznego.

Otoczenie szczególną uwagą problematyki młodzieżowej znalazło odzwierciedlenie w programie Pierwszego Kongresu Młodzieży Polskiej oraz konferencji naukowej na temat roli młodzieży w życiu społeczno-gospodarczym kraju, zorganizowanej wspólnie przez Komisję Statystyki i Demografii Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Zarząd Główny Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej oraz Główny Urząd Statystyczny 10 i 11 maja 1976 r. W konferencji wzięli udział zarówno pracownicy naukowi, jak i przedstawiciele organizacji młodzieżowych. Tom 27 serii Biblioteka Wiadomości Statystycznych zbiera materiały z tego właśnie wydarzenia.

Tom składa się z dwóch części: 20 referatów konferencyjnych oraz 11 komunikatów opatrzonych przedmową Komitetu Organizacyjnego konferencji i wystąpieniem wprowadzającym Przewodniczącego Komisji Statystyki i Demografii ZG PTE Adama Machnowskiego. Opracowanie merytoryczne publikacji wykonał Władysław Kondrat.