Okładka monografii - Problemy demograficzne województwa zielonogórskiego

Problemy demograficzne województwa zielonogórskiego
Prace redakcyjne: Halina Cieślak, Teresa Klimkiewicz-Łazor, Władysław Kondrat

Biblioteka Wiadomości Statystycznych, tom 19
Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 1972

O książce

Tom 19 Biblioteki Wiadomości Statystycznych dotyczy problemów ludnościowych województwa zielonogórskiego, pokrywającego się w przybliżeniu ze współczesnym województwem lubuskim. Publikacja prezentuje wyniki badań nie tylko sytuacji demograficznej, lecz także stosunków społeczno-gospodarczych regionu. Oprócz analizy podstawowych zagadnień demograficznych, takich jak ruch naturalny i wędrówkowy ludności, znalazły się w niej kwestie m.in. rozwoju gospodarczego województwa oraz aktywności zawodowej mieszkańców.

Trzon publikacji tworzą materiały z III Regionalnej Konferencji Demograficznej, która odbyła się 20 czerwca 1972 r. w Zielonej Górze. Z inicjatywą wydarzenia wyszedł Komitet Organizacyjny „Święta Prasy”, a organizatorem było Zielonogórskie Wydawnictwo Prasowe RSW „Prasa” we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Statystycznym w Zielonej Górze oraz Głównym Urzędem Statystycznym. Kompleksowa wiedza przedstawiona w ramach konferencji miała służyć przede wszystkim regionalnym władzom i działaczom.

Pierwszą część książki stanowią referaty wygłoszone podczas konferencji. Na część drugą złożyły się głosy w dyskusji i streszczenia pozostałych wypowiedzi. Klamrą publikacji są przemówienia wstępne i końcowe wiceprezesa GUS dr. Leona Rzendowskiego. Prace redakcyjne wykonał zespół w składzie: Halina Cieślak, Teresa Klimkiewicz-Łazor i Władysław Kondrat.