Okładka monografii - Narodowy Spis Powszechny 7 grudnia 1978 r. Metodologia i organizacja

Narodowy Spis Powszechny 7 grudnia 1978 r. Metodologia i organizacja
Prace redakcyjne: zespół pracowników Biura Spisów GUS pod kierownictwem Teresy Dłuskiej

Biblioteka Wiadomości Statystycznych, tom 28
Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 1978

O książce

Tom 28 serii Biblioteka Wiadomości Statystycznych przedstawia podstawowe zagadnienia związane z Narodowym Spisem Powszechnym przeprowadzonym między 7 a 13 grudnia 1978 r. Publikacja obejmuje założenia organizacyjne i podstawy prawne dotyczące przygotowania i przeprowadzenia akcji spisowej, najważniejsze cele, zakres tematyczny, metodologię i sposób opracowania wyników badania. Punktem odniesienia do tych informacji były charakterystyki spisu powszechnego z 1970 r. i wcześniejszych, zarówno po-, jak i przedwojennych. Uwzględniono również zalecenia organizacji międzynarodowych takich jak ONZ i RWPG.

Monografia na temat spisu powszechnego z 1978 r. miała odpowiedzieć na potrzebę przybliżenia społeczeństwu problematyki zbliżającego się badania i jego popularyzacji. Oprócz rozdziałów dotyczących kwestii organizacyjnych, tematycznych i metodologicznych publikacja zawiera także tablice prezentujące tematykę narodowych spisów powszechnych w zakresie ludności oraz zasobów mieszkaniowych. Jako załączniki zawarte zostały formularze spisowe: mieszkaniowo-ludnościowy, badania reprezentacyjnego ludności i zestawienie niezamieszkanych zasobów mieszkaniowych w budynkach mieszkalnych.

Opracowanie tomu wykonał zespół pracowników Biura Spisów Głównego Urzędu Statystycznego. Pracami merytorycznymi kierowała wicedyrektor Biura Spisów GUS Teresa Dłuska.