Okładka monografii - 130 lat statystyki Warszawy 1864–1994

130 lat statystyki Warszawy 1864–1994
Opracowanie redakcyjne: Stanisław Jońca

Biblioteka Wiadomości Statystycznych, tom 49
Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 1995

O książce

W 1994 r. minęło 130 lat od powstania pierwszej jednostki poświęconej prowadzeniu statystyk miasta Warszawy: ławnika do czynności statystycznych. Początkowo miejskie rejestry statystyczne Warszawy dotyczyły tylko tej ludności, która była obciążona podatkami, tzn. osób pracujących w handlu, przemyśle i rzemiośle. W następnych latach prace Sekcji Statystycznej magistratu Warszawy zaczęły obejmować coraz więcej obszarów życia społeczno-gospodarczego miasta.

Rozwój statystyki miejskiej w Warszawie stał się przedmiotem międzynarodowego seminarium naukowego zorganizowanego 12–14 grudnia 1994 r. Wystąpienia i referaty wygłoszone podczas seminarium zostały zebrane w tomie 49 serii Biblioteka Wiadomości Statystycznych. Ponadto w ramach obchodów jubileuszu przyznano medale pamiątkowe osobom zasłużonym dla warszawskiej statystyki, a dyskusjom naukowym towarzyszyły wydarzenia takie jak koncert chopinowski w Łazienkach i wystawa przygotowana przez Zarząd Warszawski Polskiego Związku Filatelistów.

Publikacja składa się z trzech części: pierwsza dotyczy historii statystyki w Warszawie, druga – działalności instytucji statystycznych w innych miastach i krajach (Budapeszcie, Mińsku, Berlinie, Norymberdze oraz Litwie, Japonii i Obwodzie Kaliningradzkim), a trzecia – rozwoju statystki miejskiej i regionalnej związanego z przemianami technologicznymi. Książkę otwierają wystąpienia Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Warszawie Bogusławy Bulskiej, Wojewody Warszawskiego Bohdana Jastrzębskiego, Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dr. Józefa Oleńskiego, Wiceprezydenta Warszawy Andrzeja Wojtyńskiego oraz Prezesa Polskiego Towarzystwa Statystycznego prof. dr. hab. Czesława Domańskiego. Za opracowanie redakcyjne odpowiadał Stanisław Jońca.