Okładka monografii - Dokładność danych w badaniach społecznych

Dokładność danych w badaniach społecznych
Jan Kordos

Biblioteka Wiadomości Statystycznych, tom 35
Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 1987

O książce

Problematykę dokładności danych w badaniach społecznych można rozpatrywać od strony matematycznej i opisowej. Autor niniejszej pracy skoncentrował się na przedstawieniu tej drugiej. Omówił więc podstawowe definicje jakości danych, klasyfikację błędów i ich względny charakter, źródła błędów w poszczególnych fazach badania, problemy związane z kontrolą badania i sprawozdawczością statystyczną, metody badania dokładności danych, dokładność danych w przypadku badań gospodarstw domowych, a także sposoby prezentowania i interpretacji informacji na temat dokładności danych. Przybliżył również dokładność wyników wybranych rodzajów badań społecznych.

Monografia Dokładność danych w badaniach społecznych autorstwa Jana Kordosa stanowi 35 tom serii Biblioteka Wiadomości Statystycznych. Praca została napisana w sposób przystępny, zrozumiały dla szerokiego grona odbiorców, także bez specjalistycznego przygotowania matematyczno-statystycznego: ekonomistów, socjologów, specjalistów z zakresu polityki społecznej i innych użytkowników danych statystycznych. Niektóre fragmenty tomu mają formę instrukcyjną: autor wskazał w nich najbardziej odpowiednie rozwiązania i zalecenia.

Autor publikacji prof. dr hab. Jan Kordos (1930–2021) był wieloletnim profesorem Szkoły Głównej Handlowej, Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Warszawie. Od 1955 r. pracował w Głównym Urzędzie Statystycznym, w latach 1981–1982 – jako dyrektor Departamentu Badań Społecznych i Demograficznych, a przez następne cztery lata – wiceprezes GUS. W latach 1985–1994 pełnił funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Statystycznego.