Okładka monografii - Zagadnienia statystyki rolniczej

Zagadnienia statystyki rolniczej
Opracowanie redakcyjne: Lucyna Kociszewska, Krzysztof Koziczyński, Krystyna Święs

Biblioteka Wiadomości Statystycznych, tom 2
Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 1967

O książce

Rolnictwo to ważny dział polskiej gospodarki. Jego ekonomiczne i społeczne znaczenie podkreślano także w okresie PRL-u. Produkcja rolnicza ulegała w tym czasie przemianom, a jej powiązania z innymi dziedzinami gospodarki stawały się coraz bardziej wyraźne. W drugiej połowie lat 60. XX w. zwrócono uwagę na potrzebę doskonalenia statystyki, tak aby nadążała za zmianami zachodzącymi w rolnictwie.

W tomie 2 serii Biblioteka Wiadomości Statystycznych zamieszczono materiały pochodzące z sympozjum „Wybrane zagadnienia statystyki rolniczej”, które odbyło się w Warszawie 12 i 13 kwietnia 1967 r. Obradom przewodniczył dr Leon Rzendowski, wiceprezes GUS, a w spotkaniu brali udział: wiceprezes Rady Ministrów prof. Stefan Ignar, przedstawiciele Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i Naczelnego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, a także naukowcy i praktycy zajmujący się rolnictwem.

Monografia została podzielona na dwie zasadnicze części. W pierwszej zamieszczono referaty dotyczące różnych aspektów statystyki rolniczej, a w drugiej zapis wystąpień wygłoszonych podczas dyskusji. Autorem przedmowy do publikacji jest doc. dr Wincenty Kawalec, prezes GUS, a zagajenia – dr Leon Rzendowski. Opracowaniem redakcyjnym tomu zajęli się Lucyna Kociszewska, Krzysztof Koziczyński i Krystyna Święs.