Okładka monografii - Statystycy polscy. Biogramy

Statystycy polscy. Biogramy
Zespół redakcyjny: Mirosław Krzyśko (przewodniczący), Wojciech Adamczewski, Jan Berger, Elżbieta Gołata, Kazimierz Kruszka, Bożena Łazowska

Biblioteka Wiadomości Statystycznych, tom 67
Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2018

O książce

Publikacja przedstawia biografie i osiągnięcia ponad stu osób, które od początku XX w. do czasów współczesnych przyczyniły się do rozwoju teorii i metodologii badań statystycznych w skali zarówno krajowej, jak i międzynarodowej. Bohaterami książki są statystycy zmarli w XX i pierwszych dwóch dekadach XXI stulecia (do 2018 r.), których dorobek miał charakter nie tylko naukowy – związany z tworzeniem nowych idei, koncepcji i metod badawczych – lecz także dydaktyczny, organizacyjny i popularyzatorski. W tomie znalazły się zatem sylwetki teoretyków i praktyków, nauczycieli akademickich, autorów, redaktorów i wydawców opracowań statystycznych.

Za pomocą biogramów łącznie stu czterech wybitnych postaci statystki w Polsce opowiedziana została historia myśli statystycznej, a także jej rozwoju i zastosowań w różnych dyscyplinach nauk i działalności praktycznej, wykraczająca poza przypadki jednostkowe. Tym samym jest to opracowanie z zakresu historii nauki i przemian instytucjonalnych badań statystycznych.

Ukazanie się drugiego i uzupełnionego wydania Statystyków polskich. Biogramów w serii Biblioteki Wiadomości Statystycznych towarzyszyło obchodom stu lat GUS w 2018 r. (pierwsze wydanie z 2012 r., opublikowane z okazji stulecia Polskiego Towarzystwa Statystycznego, zawierało 85 biogramów). Dostępna jest również okrojona wersja anglojęzyczna publikacji (Polish statisticians. Biographical notespobierz PDF [1,6 MB]).