Okładka monografii - Narodowy Spis Powszechny 1978 jako źródło informacji o migracjach

Narodowy Spis Powszechny 1978 jako źródło informacji o migracjach
Redakcja techniczna: Danuta Ćwiklińska

Biblioteka Wiadomości Statystycznych, tom 30
Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 1979

O książce

Zagadnienie migracji ludności zostało uwzględnione w Narodowym Spisie Powszechnym z 7–13 grudnia 1978 r. w skali nieznanej z wcześniejszych spisów w historii Polski – włączenie do akcji spisowej badania przeprowadzonego metodą reprezentacyjną pozwoliło zebrać szczegółowe informacje na temat migracji powiązane z innymi danymi społeczno-demograficznymi. Tom 30 serii Biblioteka Wiadomości Statystycznych przybliża to zagadnienie od strony teoretycznej i praktycznej na tle doświadczeń badawczych innych państw. Szczegółowo omówione zostały m.in. problemy metodologiczne i źródłoznawcze, kierunki analizy migracji na podstawie danych spisowych oraz migracje jako przedmiot badań statystycznych w wybranych krajach socjalistycznych.

Podjęcie kwestii migracji w spisie powszechnym z 1978 r. i publikacji z serii BWS wiązało się z ważkim znaczeniem migracji dla rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Zarówno przemieszczenia społeczne w czasie wojny i pierwszych latach powojennych, jak i późniejsze procesy migracyjne związane ze zmianami społecznymi i gospodarczymi czyniły zagadnienie mobilności przestrzennej ludności niezbędnym do uwzględnienia w planowaniu dalszego rozwoju.

Na treść publikacji złożyły się teksty referatów i wypowiedzi w dyskusji podczas międzynarodowego seminarium – z udziałem naukowców z Polski, ZSRR, Czechosłowacji i Bułgarii – na temat badań migracji w Narodowym Spisie Powszechnym z 1978 r., które zostało zorganizowane wspólnie przez Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki, Główny Urząd Statystyczny oraz Koszaliński Ośrodek Naukowo-Badawczy między 5 a 7 października 1978 r. w Kołobrzegu. Redakcję techniczną tomu wykonała Danuta Ćwiklińska.