Okładka monografii - Nowoczesne technologie i nowe źródła danych w pomiarze inflacji

Nowoczesne technologie i nowe źródła danych w pomiarze inflacji
Redakcja naukowa: Jacek Białek, Mieczysław Kłopotek, Tomasz Panek

Biblioteka Wiadomości Statystycznych, tom 70
Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2022

O książce

W monografii Nowoczesne technologie i nowe źródła danych w pomiarze inflacji przedstawiono i podsumowano prace prowadzone w ramach projektu „Budowa zintegrowanego systemu statystyki cen detalicznych – INSTATCENY”. Liderem projektu był Główny Urząd Statystyczny w ramach konsorcjum naukowego zawiązanego ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie i z Instytutem Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk. Realizacja projektu była możliwa dzięki środkom Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przyznanym w I edycji konkursu ogłoszonego w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków – GOSPOSTRATEG”.

W opracowaniu opisano metodykę statystycznych badań cen na rynku detalicznym i działania podjęte w celu jej modernizacji. Ujęto w nim wszystkie najważniejsze zagadnienia związane z produkcją danych statystycznych w tym obszarze. Zostały opisane wyniki prac związanych z podstawowym celem projektu, tj. pozyskiwaniem i przetwarzaniem danych pochodzących z nowych alternatywnych źródeł, takich jak dane dostarczane przez sieci handlowe oraz pobierane automatycznie ze stron internetowych sklepów, i wdrożeniem ich do praktyki badań cen detalicznych.